ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Прекратяване на открит конкурс от ДГС Пловдив (366)

Дата на публикуване на обявата: 23-12-2016

Прекратяване на открит конкурс с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина” от Обект № 1702 и № 1713

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг в ДГС Пловдив (367)

Дата на публикуване на обявата: 23-12-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1713

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг в ДГС Пловдив (368)

Дата на публикуване на обявата: 23-12-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1704

Документация за участие    |