ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Резюме


Дата на публикуване на обявата: 04-11-2016

 


Актуализиран списък на гори във фаза на старост.


Дата на публикуване на обявата: 26-10-2016

 


Съобщение


Дата на публикуване на обявата: 28-09-2015