ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Пловдив (201)

Дата на публикуване на обявата: 13-07-2016

Заповед №201 за провеждане на Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности дървесина - Обект №6.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (200)

Дата на публикуване на обявата: 13-07-2016

Заповед №200 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1635, 1636, 1638с.

Документация за участие    |