ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Пловдив (160)

Дата на публикуване на обявата: 20-06-2016

Заповед №160 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1629.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (166)

Дата на публикуване на обявата: 20-06-2016

Заповед №166 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1635.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (161-165, 167)

Дата на публикуване на обявата: 20-06-2016

Заповеди №161-165, 167 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1604, 1609, 1626, 1630, 1631, 1636.

Документация за участие    |