ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (152)

Дата на публикуване на обявата: 10-06-2016

Заповед №152 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1629.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (153)

Дата на публикуване на обявата: 10-06-2016

Заповед №153 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1616.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Пловдив (154)

Дата на публикуване на обявата: 10-06-2016

Заповед №154 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1616.

Документация за участие    |