ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Корекция - търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (150)

Дата на публикуване на обявата: 09-06-2016

Заповед №150 за отстраняване на явна фактическа грешка в заповед №145/08.06.2016 г.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (144)

Дата на публикуване на обявата: 08-06-2016

Заповед №144 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Oбект №1620.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (145)

Дата на публикуване на обявата: 08-06-2016

Заповед №145 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Oбект №1617.

Документация за участие    |