ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Пловдив (146)

Дата на публикуване на обявата: 08-06-2016

Заповед №146 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Oбект №1617.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (140)

Дата на публикуване на обявата: 07-06-2016

Заповед №140 за допусната фактическа грешка в документацията за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1609 и № 1630

Документация за участие    |    


Заповед №124 за прекратяване на търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 27-05-2016

Заповед №124 за прекратяване на търг с тайно наддаване за обекти №№ 1605с,1608с,1634с - ДГС Пловдив

Документация за участие    |