ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 27-05-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обект №1616

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 27-05-2016

Търг с тайно наддаване а продажба на прогнозни количества дървесина от склад а обект №№ 1616,1629- ДГС Пловдив

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 27-05-2016

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина за обекти №№ 1616,1629 - ДГС Пловдив

Документация за участие    |