ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 11-06-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 11-06-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка на работещите в ТП „ДГС - Пловдив"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 07-06-2012

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Закупуване и доставка на торове"

Документация за участие    |