ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 14-05-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 10-05-2012

Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 08-05-2012

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Документация за участие    |