ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Класиране на участници в проведена процедура в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 17-04-2012

Класиране на участниците в проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части, годишен технически преглед на МПС"

Документация за участие    |    


Класиране на участниците в проведена процедура в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 17-04-2012

Класиране на участниците в проведен процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез събиране на най - малко три оферти с предмет: "Преглед на техническата годност на огнестрелното оръжие в ТП "ДГС Пловдив""

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2012

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на услуга по дърводобив

Документация за участие    |