ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 23-03-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 19-03-2012

Открит конкурс за възлагане на услугата с предмет: "Добив на дървесина - сеч, разкройване, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 16-03-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове

Документация за участие    |