ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 01-03-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 17-01-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали, офис-консумативи и офис-техника"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 13-01-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане - сключване на застраховки: „Гражданска отговорност на МПС”, „Злополука на местата в МПС“, пълно „АВТОКАСКО“ на автомобилите на ДГС Пловдив, „Имущество”– собственост на ТП ДГС ”Пловдив”, „Гражданска отговорност при притежание и ползване на огнестрелно оръжие” и застраховка „Живот и злополука” на служителите на ДГС Пловдив” по обособени позиции”

Документация за участие    |