ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 13-01-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части, годишен технически преглед на МПС"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 12-01-2012

Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване - ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 29-12-2011

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |