ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с явно наддаване за продажба на дървесина - ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 29-12-2011

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 30-11-2011

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив с предмет: "Извършване на услуга по Дърводобив - сеч, разкройване, извоз и рампиране на маркирана и сортиментирана дървесина до временен склад в обекти на територията на ТП “ДГС-Пловдив” от КЛФ 2012"

Документация за участие    |