ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Пловдив (361, 362, 363)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обекти №1701, №1706 и №1707

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Пловдив (351, 352, 353, 354, 355)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1703, 1708, 1709, 1710, 1712

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Пловдив (349)

Дата на публикуване на обявата: 14-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обект №1711

Документация за участие    |