ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Пловдив (350)

Дата на публикуване на обявата: 14-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект №1711

Документация за участие    |    


Заповед на ДГС Пловдив (338)

Дата на публикуване на обявата: 07-12-2016

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелин

Документация за участие    |    


Корекция в документация на ДГС Пловдив (334)

Дата на публикуване на обявата: 29-11-2016

Корекция в документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1703, 1708, 1709, 1710, 1712

Документация за участие    |