ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Пловдив (332)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1711

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Пловдив (330)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1713

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Пловдив (331)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1701, 1704, 1706, 1707

Документация за участие    |