ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Пловдив (333)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1703, 1708, 1709, 1710, 1712

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Пловдив (328)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина" в Обект № 1711

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Пловдив (327)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина" - Обекти №1702 и №1713

Документация за участие    |