ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Пловдив (300)

Дата на публикуване на обявата: 19-10-2016

Заповед №300 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №7.

Документация за участие    |