ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Пловдив (289)

Дата на публикуване на обявата: 06-10-2016

Заповед №289 за провеждане на Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №7.

Документация за участие    |    


Предварително изпълнение - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (278)

Дата на публикуване на обявата: 30-09-2016

Заповед №278 за преварително изпълнение на Заповед №273 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1640.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (273)

Дата на публикуване на обявата: 27-09-2016

Заповед №273 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1640.

Документация за участие    |