ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (260)

Дата на публикуване на обявата: 14-09-2016

Заповед №260 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1640.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (222)

Дата на публикуване на обявата: 02-08-2016

Заповед №222 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1639С.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (218)

Дата на публикуване на обявата: 01-08-2016

Заповед №218 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1635, 1638С.

Документация за участие    |