ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Пловдив (214)

Дата на публикуване на обявата: 27-07-2016

Заповед №214 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №6.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (211)

Дата на публикуване на обявата: 26-07-2016

Заповед №211 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1637.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (206)

Дата на публикуване на обявата: 21-07-2016

Заповед №206 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1639С.

Документация за участие    |