ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Инвентаризация на разсадници

Инвентаризация на горски разсадник "Голямо конарско шосе" и "Храбрино" при ТП ДГС Пловдив за 2016г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Голямо конарско шосе" и "Храбрино" при ДГС Пловдив за 2015г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Голямо конарско шосе" и "Храбрино" при ДГС Пловдив за 2012г.Изтегли    |