ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Разсадници

Ценоразпис за разсадник "Голямо конарско шосе" и "Храбрино" на ТП ДГС Пловдив за сезон 2014/2015г.


Ценоразпис за разсадник "Храбрино" на ТП ДГС Пловдив за сезон 2014/2015г.


Ценоразпис за разсадник "Голямо конарско шосе" на ДГС Пловдив


Ценоразпис за разсадник "Храбрино" на ДГС Пловдив